Har du slått hodet eller nakken og følt deg hjelpeløs i hvordan få musklene til å slappe av etterpå?

Har du noen gang opplevd et stygt fall, der du for eksempel slo hodet eller nakken din og i etterkant har levd med smerter, stivhet, rare symptomer eller begrenset bevegelighet?

Kanskje har ulykken bidratt til at livskvaliteten er redusert på grunn av skaden?

I denne posten vil du lære noe om viktigheten av det å kunne hjelpe deg selv når uhell og ulykker skjer eller har skjedd.

Hvis du har opplevd en ulykke, har du kanskje følt deg hjelpeløs og rådløs i hvordan komme tilbake til det normale og den du var FØR ulykken skjedde. Mest sannsynlig har du søkt ut for å få hjelp av andre og brukt både mye tid og penger på ulike behandlinger. I tillegg har du kanskje også blitt undersøkt med både MR, CT og røntgen men legene finner kanskje ingenting galt og behandlinger har bare gitt deg midlertidig virkning. Og skulle du ha opplevd et brudd vil jo det heales etter 6-7 uker,...

Les mer...

Har du fått gjentatte massasjer og likevel slipper ikke muskelspenningene eller smertene taket?

Det er en grunn til at musklene ikke klarer å slappe av i mer enn noen timer eller dager etter massasje eller annen behandling vi mottar av andre.

De fleste som har kronisk stramme, vonde og stive muskler, er kjent med å gå et sted for å få hjelp av andre for smertene, der noen gjør noe med oss. Men mange er ikke bevisst på hva muskelspenningene eller smertene henger sammen med. Ei heller har de lært hva som skjer når musklene spenner seg eller hva de selv kan gjøre og hvordan for å reversere problemene. Utfordringen med at andre gjør noe på oss, er at spenningene og smertene ikke blir adressert på det nivået de har sitt utspring, nemlig i hjernen.

Kronisk spente muskler kan med tiden skape muskelsmerter eller press rundt ledd, nerver eller ryggsøyle. Spente muskler betyr slitne muskler og ofte smerte. Kroniske muskelspenninger skaper også melkesyre i musklene. Syren irriterer...

Les mer...

Har du stram og vond ”hverdagsrygg” ?

  • Har du lagt merke til at jo mer travel hverdagen er, jo mer som settes på agendaen og jo mindre tid du har til å gjennomføre alt, jo strammere blir ryggen?
  • Visste du at det er sammenheng mellom det å være fremadrettet, handlekraftig og travel og det å ha en stram og vond rygg?

Visste du også at hver gang vi opplever stress, telefonen ringer, småen må være på trening om 10 minutter og det er kø på veien, at vi trigger en refleks vi mennesker har og trenger for å komme oss fremover, både fysisk og mentalt?

Når vi er rundt 3 mnd gamle ”vekkes” Laundauer refleksen. Det er den refleksen som gjør at babyen løfter hodet når den ligger på magen og som etter hvert får armer og bein til løftes opp for å gjøre babyen klar til å komme seg fremover i rommet. Den orienterer seg, ser hva som er rundt seg og finner frem til...

Les mer...

Når livet går i stå, finnes det en annen måte å se situasjonen på?

Livet er fullt av hendelser som kan få hver og en av oss til å falle over ende. At livet i seg selv kan være utfordrende mentalt sett vet du sikkert, men visste du at dine tanker, følelser og langvarig stress også påvirker kroppens og musklenes funksjoner?

Når livet går i stå, som det gjør innimellom, kan det også føre til en fysisk endring i holdningen vår. Kanskje har du opplevd at når du har vært fastlåst i en situasjon vil også kroppen oppleves strammere og mindre fri? Når det er stillstand i livet er det også stillstand i kroppen.

Livskraften ebber liksom ut og man kan føle seg sliten, tung i kroppen og få lyst til å holde seg for seg selv og gjerne stenge både verden og bevegelser ute. Man blir mer passiv, noe som vil gjøre kroppen mindre fleksibel og muskler kan bli smertefulle og ømme. Både verden og kroppen kan...

Les mer...

Computer generasjonen kan være vår tids største smertegruppe

Stadig oftere hører vi om yngre mennesker med rygg, skulder og nakkesmerter. Det være seg ingeniører, lærere og studenter. Også små barn helt ned på barnetinnet, klager over ”vondter” i nakken. I vår generasjon har det gjennom de siste 20 årene vært et kvantesprang innen datateknologi og deretter en enorm økning av mennesker med kroniske smerter. 

Pc-arbeid, Tv-spill, I-pads og mobilbruk – bidrar gjerne til en helt spesiell og svært lite anatomisk riktig sittestilling, ofte fremoverbøyd. Teknologien har dessverre gjort sitt til at samfunnet i dag oversvømmes av mennesker med kroniske muskelsmerter på grunn av feil sittestilling.

I denne stilling bøyes hele ryggsøylen i en stor bue. Nakken får en ekstra krumning nedover eller haken tvinges frem og hodet bøyes bakover i det vi nistirrer på skjermen foran oss. Over tid vil denne...

Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.