Når livet går i stå, finnes det en annen måte å se situasjonen på?

Livet er fullt av hendelser som kan få hver og en av oss til å falle over ende. At livet i seg selv kan være utfordrende mentalt sett vet du sikkert, men visste du at dine tanker, følelser og langvarig stress også påvirker kroppens og musklenes funksjoner?

Når livet går i stå, som det gjør innimellom, kan det også føre til en fysisk endring i holdningen vår. Kanskje har du opplevd at når du har vært fastlåst i en situasjon vil også kroppen oppleves strammere og mindre fri? Når det er stillstand i livet er det også stillstand i kroppen.

Livskraften ebber liksom ut og man kan føle seg sliten, tung i kroppen og få lyst til å holde seg for seg selv og gjerne stenge både verden og bevegelser ute. Man blir mer passiv, noe som vil gjøre kroppen mindre fleksibel og muskler kan bli smertefulle og ømme. Både verden og kroppen kan...

Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.