Begynn reisen din!

Placeholder Image

Smertefri Med Somatics Metoden

Hemmeligheten til smertelindring.

Onlinefellesskap med andre som ønsker smertefri dager. Ledet av Sol Halvorsdatter, som selv savnet et sted og et nettverk hvor man enkelt kunne lære gode øvelser og strategier som fungerte for smertelindring og stress regulering.

Som deltaker i Smertefri Med Somatics Metoden får du:

  • Live-undervisning med øvelser utviklet for smertelindring, der opptakene legges i et voksende bibliotek med innhold som hjelper deg å skape smertefrie dager

  • Live møter for å skape nærhet og fellesskap med de andre som vil lære Somatics Metoden for å bli selvhjulpen i å skape en kropp det er godt å leve med

  • Gjennom live-undervisning og et stort bibliotek får du hjelp og støtte til å få kontroll over smertene og oversikt over øvelser du selv kan gjøre for å føle deg bra.

  • Et eget grunnkurs i Somatics Metoden som ligger inne i Somatics biblioteket

Jeg vil ha mer info!
Placeholder Image

12 ukers programmet i Somatics Metoden

For deg som ønsker å lære et konkret og strukturert verktøy for å bli smertefri.

Et online program for deg som har lyst å lære Somatics metoden mer i dypet og som i tillegg ønsker å jobbe med seg selv for å skape transformasjon i eget kropp og hverdag.

Å komme ut av smerte er en prosess. Jo bedre du kjenner deg selv og jo mer bevisst du blir på hva du trenger, og din vei videre, jo lettere er det å ta friheten til kroppen tilbake.

For deg som ikke har fysiske smerter, men som strever med andre symptomer, kan Somatics metoden også passe. Deg med et nervesystem som fyrer, har Fibromyalgi, strever med utmattelse eller føler du er på vei til- eller har møtt "veggen".

Ny runde med 12 ukers programmet starter 16. april 2024.

Jeg vil ha mer info!
Placeholder Image

Instruktør utdanning med sertifisering i Somatics Metoden

For deg som er dedikert til å jobbe med deg selv og ønsker å støtte andre gjennom fysisk opplæring i Somatics Metodens unike øvelser.

Somatics Metoden er en 1årig sertifisering som er basert på prinsippene, nevrofysiologien, bevegelsene og konseptene utviklet av Thomas Hanna og andre somatiske pionerer. Satt sammen med verktøy som støtter den emosjonelle og mentale delen av deg som menneske.

Denne utdanningen vil gi deg kunnskap og ferdigheter til å lære andre hvordan få det godt i kroppen. Det vil også gi deg en nøkkel til å dykke dypere inn i å forstå deg selv bedre ved å senke farten og være mer oppmerksom på det som foregår inni deg.

Når du oppdager deg selv fra innsiden og lærer deg selv bedre å kjenne, vil du kunne åpne opp for og utforske nye muligheter du har i deg, for å få en kropp det er godt å være i fysisk, emosjonelt og mentalt.

Utdanningen pågår og ny oppstart kommer senere.

Jeg vil ha mer info!
Powered by Kajabi