Hvorfor er vi så avhengige av at andre skal forstå vår kropp, når det faktisk er vi som lever i den?

Somatics Metoden lærer deg å regulere dine egne muskelspenninger, slik at du selv kan redusere stivhet, spenninger og bli fri for smerter. Gjennom det viljestyrte nervesystemet - nevrofysiologien - jobber vi med å gjenvinne kontakt med og kontroll over musklene.

For det er faktisk ingen andre som kan lære opp kroppen og musklene våre til å oppføre seg annerledes - vi må lære oss vår egen kropp å kjenne. Det handler om å samarbeide med seg selv og signalene kroppen gir.

Smerter er egentlig ikke et tegn på at noe er galt, men heller en beskjed om at det ligger hendelser og “minner” lagret i kroppen, som gjør at den er i beredskap og at musklene holdes kronisk spente.

Placeholder Image

I Somatics lærer vi hjernen vår å ikke tolke alle beskjedene fra kroppen som farlige og hvordan hjernen kan endre signalene den sender ut til musklene og kroppen vår.

Effekten av Somatics øvelser kan være økt livskvalitet, både emosjonelt, mentalt og fysisk. Det er faktisk mulig å fungere normalt igjen, selv om man har opplevd å leve et liv hemmet av smerter i lang, lang tid. Når vi lærer kroppen og musklene å slappe av, blir forbedret bevegelighet og mindre smerte et resultat av dette.

Aktiviteter som før virket totalt uaktuelle, som turer, sykling, trening og generell deltakelse i livet, blir igjen en del av hverdagen. Vi kan rett og slett få det bra i kroppen igjen - uten å være avhengig av behandling fra andre!

Når hjernen og musklene skaper problemer i kommunikasjonen med hverandre

I Somatics jobber vi med signalene som går mellom kropp og hjerne. Når signalene blir forstyrret, for eksempel gjennom stress eller traumer, kan vi ende opp med et bredt spekter av symptomer eller smerte. Derfor jobber vi med å skape nye spor og nerveforbindelser i hjernen. Vi lage nye “kart” over muskler som ikke virker optimalt. Slik kan hjernen ta tilbake kontrollen over stive og dysfunksjonelle muskler og sørge for at de kan gjøre den jobben de er ment å gjøre. Dette kalles for nevroplastisitet.

Myten “No pain, no gain” - sammenhengen mellom å verdsette seg selv og å kunne helbrede sin egen kropp

Det er rett og slett en myte at man må investere utallige timer, kroner og tårer for å få en kropp det er godt å være i. Somatics er en mild og skånsom tilnærming, der man kun sammenligner seg med seg selv. Jeg liker å bruke begrepet “no pain, all gain”! Målet er ikke å strekke, styrke noe eller bruke makt for å få muskler som slapper av eller fungerer bedre. Når du har kroniske muskelsmerter, forteller det noe om at musklene dine er veldig spente og er "på" hele tiden, mens andre muskler ligger i strekk og er mer passive. Problemene kommer når hjernen ikke vet hvordan den skal koble musklene på eller av.

Derfor er målet med Somatics å komme i kontakt med musklene, og lære dem å slappe av og operere skikkelig. Dette i motsetning til å alltid ta imot hjelp, enten det er i form av ulike typer behandlinger, terapier, piller eller nåler, som er passivt. Disse behandlingsformene har ofte kortvarige resultater, og innebærer ikke noen læring, hvilket gjør at hjernen fortsetter å sende de samme signalene til musklene, og dermed opprettholder smerten og muskelspenningene.

 

Det er nemlig hjernen som produserer smertesignalene den sender ut i kroppen. Det er i kroppen du føler smerten, men det er altså hjernen som styrer hvor mye smertesignaler den skal sende ut i kroppen. Det er også den som styrer alle musklene og bevegelsene dine. Derfor MÅ hjernen være med i arbeidet med å redusere smerte og gjenoppbygge en god muskelfunksjon.

Det å ha en kropp med smerter skaper begrensninger i livet og tar vekk friheten vi trenger for å leve et godt liv. Endringen og forvandlingen ligger så tilgjengelig - i vår egen kropp og hjerne! Tvang og press er ikke veien, men heller forståelse og justering.

Når vi møter kroppen vår med kjærlighet og nysgjerrighet, og virkelig stiller opp for den, kan vi bli belønnet med en kropp fri for smerter.

Begynne reisen din med Somatics Metoden
Powered by Kajabi