Når livet går i stå, finnes det en annen måte å se situasjonen på?

livet går i stå Jan 26, 2020

Livet er fullt av hendelser som kan få hver og en av oss til å falle over ende. At livet i seg selv kan være utfordrende mentalt sett vet du sikkert, men visste du at dine tanker, følelser og langvarig stress også påvirker kroppens og musklenes funksjoner?

Når livet går i stå, som det gjør innimellom, kan det også føre til en fysisk endring i holdningen vår. Kanskje har du opplevd at når du har vært fastlåst i en situasjon vil også kroppen oppleves strammere og mindre fri? Når det er stillstand i livet er det også stillstand i kroppen.

Livskraften ebber liksom ut og man kan føle seg sliten, tung i kroppen og få lyst til å holde seg for seg selv og gjerne stenge både verden og bevegelser ute. Man blir mer passiv, noe som vil gjøre kroppen mindre fleksibel og muskler kan bli smertefulle og ømme. Både verden og kroppen kan oppleves som mindre fleksibel i perioder.

– Hva vil skje dersom man bli værende i denne tilstanden over tid?

Foruten at man kjenner på smertefulle følelser, man skulle nesten tro de var av fysisk art, og tanker som kjører i samme spor, vil også kroppen på et tidspunkt kople seg på denne energitappende karusellen og stoppe opp.

Min mentor Gitte Jørgensen, stilte et fantastisk spørsmål som fikk meg til å møte motstand på en annen måte og se ting i nytt perspektiv. Egentlig et ganske enkelt spørsmål men som likevel kan utgjøre en stor forskjell.

– ”Finnes det en annen måte å se dette på?”

Det spørsmålet kan bidra til en formidabel forskjell når du og kroppen din har kjørt seg fast i et destruktivt mønster. Dette kan få oss til å tenke nytt, se muligheter i stedet for begrensninger og gi rom for ny handling. Det ene spørsmålet kan endre hele kjemien i hjernen og gi deg tilbake motivasjon og handlekraft – samtidig vil kroppen gjøre seg klar til å bevege deg fremover igjen. Det kan ligge mange ”gaver” i livets floker.

Du har laget et nytt kart i hjernen din og begynt å trø opp et nytt og ferskt spor. Nå vil det være avgjørende at vi gir det nye næring i form av fokus, handling og bevegelse. Det kan være i form av babyskritt, små skritt gjør også forskjeller. Kanskje enda større forskjeller dersom du er en person som stadig haster fremover og som alltid har det travelt.

Det er viktig at sinn og kropp samarbeider for at helsen din skal forbli god. Det ene kan ikke klare seg uten det andre. En ting er å tenke positivt, men når kroppen også er låst i et mønster og muskler har blitt kronisk stramme og smertefulle – da har du Somatics. Kanskje vår tids mest effektive måte å få tilbake fri bevegelse uten smerte.

Livet er fullt av muligheter – men ser vi bare begrensningene ”stopper” livet opp. Det er ikke engang sikkert at vi er klar over at vi er ”kronisk negative” til verden. Men, øyner du mulighetene foran deg kan alt skje.

Hjernen er nemlig laget slik at den kan omprogrammeres, resettes og læres opp til å klare det du aldri hadde trodd du skulle klare. Så lenge du er bevisst på hva som har skapt et problem kan du forandre det.

Slik er det også med kroppen. Har du smerter og sliter med kronisk stramme muskler, kan du forandre dette gjennom bevegelse med Somatics. Vår tids kanskje viktigste ”fitnesstrening” og omsorgsarbeid for kropp og sinn.

– Når livet er fastlåst – finnes det en effektiv måte du selv kan skape ny flyt og bevegelse på?

Gjennom Somatics bevegelser vil du få tilbake kontakt med og kontroll over kroppen, finne indre ro og skape ny bevegelighet, ikke bare i kroppen men også i livet. For alt som handler om livet handler også om bevegelse. Bevegelse i sinn, følelser, tanker og kropp skaper frihet og mulighet til å komme videre.

Ta deg tid til å lytte og gjør små grep for å skape en varig forskjell. Lytt til kroppen, den kjenner deg bedre enn noen annen.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.