Computer generasjonen kan være vår tids største smertegruppe

computer generasjonen Jan 26, 2020

Stadig oftere hører vi om yngre mennesker med rygg, skulder og nakkesmerter. Det være seg ingeniører, lærere og studenter. Også små barn helt ned på barnetinnet, klager over ”vondter” i nakken. I vår generasjon har det gjennom de siste 20 årene vært et kvantesprang innen datateknologi og deretter en enorm økning av mennesker med kroniske smerter. 

Pc-arbeid, Tv-spill, I-pads og mobilbruk – bidrar gjerne til en helt spesiell og svært lite anatomisk riktig sittestilling, ofte fremoverbøyd. Teknologien har dessverre gjort sitt til at samfunnet i dag oversvømmes av mennesker med kroniske muskelsmerter på grunn av feil sittestilling.

I denne stilling bøyes hele ryggsøylen i en stor bue. Nakken får en ekstra krumning nedover eller haken tvinges frem og hodet bøyes bakover i det vi nistirrer på skjermen foran oss. Over tid vil denne sittestillingen ”adopteres” som en vane av hjerne og muskler, noe som vil føre til at muskelfunksjonen og etter hvert at strukturen i kroppen endres og svekkes. Man "stivner" i denne holdningen som en effekt ut av dårlig vane. Smerte blir et faktum.

I dag løses ofte smerte med medikamenter eller man går for å ”bli fikset” med ulike behandlingsformer. Dette kan være en grei ”brannslukking”, men det er ingen varig løsning på problemet. Legen hører symptomer og kan tilby medikamenter, blodprøver, røntgen eller MR. Dessverre vil ikke årsaken til muskelsmertene vises eller forandres med dette. Krumningen av ryggsøylen kan synes på røntgen, men ikke årsaken til at den er bøyd.

Her kan Somatics gjøre en forskjell, nettopp fordi du vil bli bevisst deg selv og kroppen din gjennom en prosess med opplæring og øvelsene du lærer. Dette kan få muskulaturen til å slappe av, slik at både muskelfunksjon og strukturen endres, så fremt du tar ansvar for din egen helse og bidrar til å gjøre forandringene som må til for en bedre hverdag.

Bruk Somatics øvelser for å bekjempe smerte

For å endre muskeldysfunksjon/spenninger og smerte, må hjernen involveres for at musklene skal slappe av. Dette skjer gjennom Somatics øvelser, hvor man aktivt avlærer uhensiktsmessige mønstre i muskler og hjerne gjennom nye, koordinerte bevegelser som bidrar til smertelindring og mykere muskulatur.

Smerte kan være et resultat av at et helt muskelsystem i kroppen, over tid, er i spenn. På sikt begrenser dette musklenes funksjon og man får innskrenket bevegelighet. Hjernen ser på kroppen som en helhet og lar muskler samarbeide for å utføre en helt spesiell funksjon, f.eks å gå eller jobbe på datamaskinen. Derfor må også flere muskelgrupper aktiveres i arbeidet med smertelindring

Somatics kan være en nøkkel til smertefri hverdag. Hvorfor gjøre seg avhengig av piller når der er små grep du selv kan gjøre for å skape forandring??

For å kunne skape forandring, må vi bli bevisst på hva som forårsaker smerten. Du kan nemlig ikke endre på noe du ikke er bevisst.

Min erfaring er at mange mennesker, unge som eldre, har svært lite kontakt med og kontroll over kroppen sin. Når de først blir bevisst hva som skaper smertene kan de selv bruke verktøyene i Somatics for å få en smertefri kropp og ta friheten tilbake.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.