Bli instruktør i Somatics Metoden

Sol Halvorsdatter, Norges første sertifiserte lærer i Clinical Somatic Education, tilbyr en unik mulighet til å delta på en utdanning som gir deltakerne instruktørstatus i Somatics Metoden.

1årig sertifisering

Somatics Metoden er en 1årig sertifisering som er basert på prinsippene, nevrofysiologien, bevegelsene og konseptene utviklet av Thomas Hanna og andre somatiske pionerer. Dette er satt sammen med verktøy som også støtter den emosjonelle og mentale delen av deg som menneske.

Somatics Metoden blir dermed en helhetlig utdanning der hele mennesket blir ivaretatt. Denne opplæringen er beregnet på personer som er dedikerte til å jobbe med seg selv og som ønsker å støtte andre gjennom fysisk opplæring i Somatics Metodens unike øvelser.

Metoden er utviklet for at vi selv skal kunne ta tilbake kontrollen over kroppen og bevegelsene, slik at vi kan bevege oss smertefritt.

Oppstart for sertifisering i Somatics Metoden er torsdag 7. mars 2024.

Jeg er interessert
Placeholder Image

Hvorfor bli instruktør i Somatics Metoden?

Denne utdanningen vil gi deg kunnskap og ferdigheter til å lære andre hvordan få det godt i kroppen. Det vil også gi deg en nøkkel til å dykke dypere inn i å forstå deg selv bedre ved å senke farten og være mer oppmerksom på det som foregår inni deg. Når du oppdager deg selv fra innsiden og lærer deg selv bedre å kjenne, vil du kunne åpne opp for og utforske nye muligheter du har i deg, for å få en kropp det er godt å være i fysisk, emosjonelt og mentalt.

Etter å ha fullført denne opplæringen, vil du bli Instruktør i Somatics Metoden og kan undervise i Metoden til enkeltpersoner eller grupper. Du vil bli en del av et voksende «community» som også brer seg internasjonalt.

For å delta på 1 års studiet må du ha:

 • Fullført 12 ukers programmet i Somatics Metoden, som er en fordypning i deg selv og egen prosess.

 • Det forventes av deltakerne har lært om prinsippene og teorien som støtter Somatics Metoden, har fått et fundament gjennom Grunnøvelsene i Somatics Metoden og har nok egen erfaring og kjennskap til øvelsene før man får videre.

 • Deltakerne må også ha lest kurskompendiet fra 12 ukers kurset og Move without Pain av Martha Peterson.

Under 1 års studiet forventes det også at kursdeltakerne leser:

 • Somatics: Reawakening the Mind's Control of Movement, Flexibility and Health by Thomas Hanna.

 • The Body of Life by Thomas Hanna.

Dette kurset er for deg som:

 • Det er for deg som er interessert i å undervise Somatics øvelser for grupper eller enkelt individer

 • Det er for deg som er klar for å fordype deg i din egen somatiske reise og vil dedikere deg til din egen prosess

 • Det er for deg som har tatt 12 ukers kurset og lært fundamentet i Somatics Metoden

Jeg er interessert!
Placeholder Image

Det er for deg som er interessert i å undervise Somatics øvelser for grupper eller enkelt individer 

Placeholder Image

Det er for deg som er klar for å fordype deg i din egen somatiske reise og vil dedikere deg til din egen prosess 

Placeholder Image

Det er for deg som har tatt 12 ukers kurset og lært fundamentet i Somatics Metoden

Jeg er interessert

Hva vil du lære?

Placeholder Image

Modul 1

Konsepter og prinsipper for Somatics Metoden.

Vi repeterer den grunnleggende teorien og nevrofysiologien og de somatiske bevegelsesmønstrene (øvelsene) som løser SMA, reduserer muskelsmerte og forbedrer den generelle muskel kontrollen og forbindelsen mellom hjerne og muskel for å så full bevegelsesfrihet i kroppen.

Videre bygger vi på med øvelser for skuldre og nakke, også sittende øvelser. Her går vi i dypet på de viktige grunnøvelsene og ser på hvordan du kan oppdage «blindsoner», SMA, i eget muskelsystem og også se dette hos andre.

Vi fordyper oss mer i nevrofysiologien og anatomien når det gjelder de tre stressrefleksene.

Refleksjon rundt de tre stressrefleksene som gjelder for Somatics Metoden.

Trygg undervisningspraksis – hvordan møte klienter du skal arbeide med.

Hvordan veilede klienter/studenter 1:1 (en hel prosedyre).

Hvordan lage en grunnleggende Somatics time for klientene dine.

Les mer om modul 1
Placeholder Image

Modul 2

Vi repeterer det vi har gått gjennom og går videre til øvelser rettet mot hofter, bekken og bein.

Vi går gjennom hvordan bygge opp gode klasser til gruppe timer.

Vi går gjennom nødvendig «språkvask» og går videre til hvordan du veileder en hel gruppe.

Vi ser på Somatics øvelser og sekvenser du kan gjøre for spesifikke muskelsmertetilstander og funksjonelle forstyrrelser i muskelsystemet. Sekvensere somatiske bevegelser for optimal funksjonalitet.

Hvordan tilpasse/modifisere bevegelser for å møte ulike begrensninger eller forhold.

Finslipe pedagogiske ferdigheter gjennom gruppetreningsundervisning med tilbakemeldinger fra kolleger og instruktører.

Vi snakker om hvordan følelser også påvirker kroppen og hvordan møte egne og andre sine følelser for å kunne møte mennesker der de er. Vi snakker mer om hva smerte er og hva som påvirker smertenivået i kroppen.

Det blir en skriftlig eksamen i denne modulen.

Les mer om modul 2
Placeholder Image

Modul 3

Her møtes vi fysisk gjennom en langhelg fra fredag til søndag mellom 09.00-18.00.

Vi gjennomgår alt vi har lært gjennom studiet og repeterer og finpusser på veiledning 1:1 og gruppe undervisning.

Denne helgen har vi praktisk eksamen med åpen klinikk, hvor prøveklienter kommer for veiledning 1:1 av studentene.

Etter helgesamlingen møtes vi online 3 ganger for å dele erfaringer fra studiet, spørsmål og svar i forhold til klienter eller gruppekurs og ser også på markedsføring som kan nå ut til den riktige målgruppen du ønsker å holde kurs for eller vil jobbe med 1:1.

Les mer om modul 3

"Det er ikke før du slipper taket i noe at du ser hvordan det har holdt deg tilbake."

Sol

Hva er inkludert i studiet?

 • 27 gruppesamlinger, 3 timer hver online samling

 • Gruppetrening 3 hele dager fysisk under langhelg fredag - søndag mellom kl. 09.00-18.00, som er siste modul

 • Det blir "buddy møter" på hvers av samlingene med dine medstudenter

 • Egen praksis

 • Veiledning 1:1 med 4 "prøveklienter" over 4 ganger

 • Gruppeveiledning i online klasserom med gruppa

 • Gruppeveiledning med egen fysisk gruppe eller online 4-6 ganger

 • Forelesninger om somatiske bevegelser, nevrofysiologi, filosofi og ressurser til Thomas Hanna

 • Tilgang til virtuell læringsplattform for studenter

 • Mentorøkter

 • Skriftlige og praktiske vurderinger

 • Kurs kompendium

 • Egen FB gruppe med opptak fra hver samling

Placeholder Image

27 gruppesamlinger, 3 timer hver online samling

Placeholder Image

Gruppetrening 3 hele dager fysisk under langhelg fredag - søndag mellom kl. 09.00-18.00, som er siste modul

Placeholder Image

Det blir "buddy møter" på hvers av samlingene med dine medstudenter

Placeholder Image

Egen praksis

Placeholder Image

Veiledning 1:1 med 4 "prøveklienter" over 4 ganger

Placeholder Image

Gruppeveiledning i online klasserom med gruppa

Placeholder Image

Gruppeveiledning med egen fysisk gruppe eller online 4-6 ganger

Placeholder Image

Forelesninger om somatiske bevegelser, nevrofysiologi, filosofi og ressurser til Thomas Hanna

Placeholder Image

Tilgang til virtuell læringsplattform for studenter

Placeholder Image

Mentorøkter

Placeholder Image

Skriftlige og praktiske vurderinger

Placeholder Image

Kurs kompendium

Placeholder Image

Egen FB gruppe med opptak fra hver samling

Tittelen Instruktør i Somatics Metoden

Studentene må fullføre 12 ukers kurset og alle de 3 Modulene i 1 års studiet, og bestå skriftlige og praktiske vurderinger for å bli sertifisert og kunne benytte tittelen Instruktør i Somatics Metoden.

Vår opplæring bidrar til en forbedret tilnærming og forståelse av deg selv gjennom din egen personlige somatiske utforskning, mentorskap og opplæring.

Egenpraksis kommer først og deretter kvalifiseres man til å undervise 1:1 eller i grupper.

Gjennom studiet vil studentene få veiledning og støtte fra lærerne, som vil gjøre alt de kan for at elevene skal kunne skape et liv med fysisk frihet, mestring og glede. Og at studentene sitter inne med kompetanse som kan hjelpe flere mennesker til den samme friheten og gleden.

Jeg er interessert!

Oppstart for sertifisering i Somatics Metoden er torsdag 7. mars 2024.

Sett deg på en uforpliktende interesseliste, så får du mer informasjon når det nærmer seg.

Usikker på om dette er noe for deg?

Book gjerne en gratis kartleggingssamtale for å finne ut om dette er det rette for deg!

Placeholder Image
Book en gratis samtale
Powered by Kajabi