Kjøps- og medlemsvilkår for Smertefri Med Sonatics metoden

Smertefri Med Somatics Metoden er en månedlig medlemsportal levert av Somatics Akademiet, som gir deg månedlig innhold med unike øvelser for ulike områder av kroppen i Somatics Metoden, (rygg, nakke, skuldre, hofter, bekken, bein etc.) men også verktøy til å arbeide med hele deg som menneske fysisk, emosjonelt og mentalt. Vi legger og opp til å snakke om ulike tema etter ønske fra medlemmene.

Her finner du informasjon om medlemsvilkår og hva du samtykker ved å bli medlem av Smertefri Med Somatics Metoden.


Avtalen og partene

Denne kjøps- og medlemsavtalen består av vilkårene i dette dokumentet, Somatics Akademiets personvernerklæring, og de samtykker du har gitt i tilknytning til tjenesten. I tillegg gjelder også de til enhver tid relevante bestemmelser som følger av norsk lov.

Når du registrerer deg som Smertefri Med Somatics Metoden medlem, inngår du en avtale med Somatics Akademiet.

Avtalen gjelder mellom deg, eller ditt firma, som kjøper og Somatics Akademiet som selger. Firmaet Somatics Akademiet har organisasjonsnummer 9947 13 442 og representeres av Sol Aniita Halvorsdatter (tlf: 93478198, [email protected]).

Partene i avtalen er deg som medlem og Somatics Akademiet. Du må ha gjort deg kjent med og akseptert denne kjøps- og medlemsavtalen. Smertefri Med Somatics Metoden medlemmer i samme husholdning kan IKKE opprette felles medlemskap.
Smertefri Med Somatics Metoden medlemskap kan kun inngås for privatpersoner over 18 år.

Dette får du i medlemskapet

 • Online undervisning <annenhver uke på 90 min med øvelser i Somatics Metoden, og spørsmål og svar etter timen om øvelsene eller om ting som dukker opp Spørretime (30 min) hver måned i Facebook gruppen Smertefri Med Somatics Metoden

 • Tilgang til en lukket Facebook-gruppe

 • Tilgang til Smertefri Med Somatics Metoden biblioteket med tidligere undervisningsopptak

 • Tilgang til Grunnkurset i Somatics Metodens Grunnøvelser

Dette er det du betaler for å få tilgang til som medlem.

Alt innholdet finner du inne i en lukket medlemsportal som du får tilsendt brukernavn og passord til i det du melder deg inn.

Merk at det faste innholdet hver måned vil kunne variere, da innhold tilpasses sesong og hendelser som skjer. I perioder som ferier eller helligdager får du tilgang til andre lydopptak, andre Somatics øvelser, refleksjonsoppgaver med mer.

I tillegg vil du inne i medlemsportalen finne et Grunnkurs i Somatics Metodens Grunnøvelser.

Du får tilgang til alt innholdet i portalen med en gang du blir medlem og mottar din innlogging.

Alt utenom undervisning online og spørretime i Facebook-gruppen er ekstratilbud du får som medlem av Smertefri Med Somatics Metoden. Dette vil kunne forandres over tid. Da vil du få beskjed.


Medlemsbetingelser og regler

Om medlemskapet

Hvert abonnement er en individuell konto for ett (1) eneste medlem. Det kan ikke deles med andre.

I det du melder deg inn i Smertefri Med Somatics Metoden, samtykker du til følgende medlemsregler:

Smertefri Med Somatics Metoden er et sted hvor vi skal motivere, inspirere og heie hverandre frem, samtidig som vi bygger oss selv opp og arbeider med vår egen prosess.

Smertefri Med Somatics Metoden skal være et trygt og godt sted å være for alle medlemmer. Vi har fokus på det vi gjør som virker, vi heier hverandre frem, deler tanker, snakker godt om hverandre, gjør hverandre sterke og holder plass til hverandre, om det er perioder hvor vi eller noen andre trenger litt ekstra støtte i prosessen. Du har ansvar for deg, men vi bryr oss om hverandre. For det er som ellers i livet - det du selv gir, får du tilbake.

Som en del av våre kurs ønsker vi å informere deg om at vi vil ta opp live sendinger under kursets varighet. Disse opptakene vil bli brukt til kurs relaterte formål, for eksempel gjennomgang av materiale og tilbakemeldinger.

Vi forstår imidlertid at noen deltakere foretrekker å ikke bli filmet, spesielt hvis de ønsker å ta ordet under livesending. Derfor vil vi at du skal være klar over at hvis du ikke ønsker å bli filmet under live sendinger, er det bare å gi beskjed når du ønsker å delta aktivt i diskusjonen. Du kan for øvrig velge om du vil ha kamera av.

Din deltakelse og bidrag til kurset er svært verdifull for oss, og vi respekterer ditt personvern og dine preferanser. Vi ønsker å skape et trygt og støttende læringsmiljø for alle deltakere.

Hvis du har noen spørsmål eller bekymringer angående dette, er du velkommen til å ta kontakt med oss når som helst. Vi ser frem til å fortsette vår reise sammen og ønsker deg alt godt.


Vi har satt noen medlemsregler du også bør kjenne til

Gjør mye av dette:

 • Behandle folk med respekt og varme

 • Bry deg om andre

 • Gi mer enn du tar

 • Still masse spørsmål – for det er eneste måten du lærer på. Ingen spørsmål er feil.

 • Spre positivitet og varme

Del det du mestrer å få til, små seiere, hva du gjorde selv om du ikke følte deg helt bra og hva du ønsker å fokusere på.

Gjør ingenting av dette:

 • Spre negativitet og dårlig energi

 • Promoter deg selv og din tjeneste/produkt eller andre sine

 • Gå live i Facebook-gruppa uten at det er godkjent på forhånd

 • Legg ut ting som ikke er relevant eller i tråd med det Smertefri Med Somatics Metoden står for

 • Dele noe fra Facebook-gruppa til andre

 • Ta opptak av innhold i Facebook-gruppa eller medlemmer

MERK: Smertefri Med Somatics Metoden forbeholder seg retten til å slette kommentarer (og medlemmer) som gjør dette - uten advarsel!

Vit også at alt innhold er forbeholdt betalende kunder. Det er ikke lov til å dele innholdet videre med andre.

Spesielt knyttet til Facebook-gruppa:

Ønsker du tilbakemelding eller har et spørsmål: bruk Facebook-gruppa

All oppfølging fra Sol eller andre i teamet skjer inne i Facebook-siden. Ikke send Sol direktemeldinger om Smertefri Med Somatics Metoden medlems-relaterte spørsmål. Ta det heller i gruppa. For det er garantert noen flere som lurer på det samme!

Medlemsdialog

Da dette er et medlemskap som ønsker å bidra til at du skal lykkes med din prosess til mer smertefrie dager, vil vi sende deg e-poster. Dette kan for eksempel være informasjon om nytt innhold som kommer eller tilbud du kan ha nytte av.


Markedsføring og kommunikasjon

Somatics Akademiet vil til enhver tid behandle medlemmets personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring og gjeldende lovgivning.

Medlemmet samtykker til at Somatics Akademiet registrerer, lagrer og bruker opplysninger om medlemmet (navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingsopplysninger og lignende) og medlemmets bruk av Smertefri Med Somatics Metoden tjenester, for å administrere og ivareta medlemskapet, herunder kan informere om tjenester fra Somatics Akademiet.

Medlemmet har rett til innsyn i sin informasjon og kan kreve å få denne slettet. Smertefri Med Somatics Metoden skal bekrefte mottak av melding om sletting.
Ved inngåelse av denne medlemsavtalen innhentes samtykke fra medlemmet til at Somatics Akademiet kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (e-post, SMS, MMS m. fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, i henhold til markedsføringsloven § 15.

Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta markedsføringshenvendelser ved å kontakte Somatics Akademiet.

Generell informasjon fra Somatics Akademiet, om medlemskapet, vil primært bli sendt til den e-postadressen som medlemmet har oppgitt.

Medlemmet samtykker til at Somatics Akademiet kan ta opptak av livesendinger på Zoom. Og at ved eventuelle live sendinger inne i Facebook-gruppa, så kan disse legges inn i medlemsportalen for læringsøyemed.

Samtykket fra Medlemmet, angående punktene over, gjelder så lenge medlemsavtalen løper og i en periode på seks (6) måneder etter opphør av medlemsavtalen.


Kjøp og Fakturering

Når du blir medlem trekkes enten månedlig eller et årlig trekk med en gang.

Betaling skjer via bankkort eller kredittkort. Faktura tilsendes fra vår betalingsleverandør Stripe. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre.

Du får da umiddelbart tilgang til alt innholdet i Smertefri Med Somatics Metoden.

Medlemmet skal betale enten en månedlig medlemsavgift eller en årlig medlemsavgift i henhold til Somatics Akademiets til enhver tid gjeldende priser.

Om det månedlige medlemskapet

Den månedlige medlemsavgiften forfaller løpende og automatisk til avtalt tidspunkt. Somatics Akademiet trekker den avtalte medlemsavgiften automatisk hver måned på den samme datoen som da du meldte deg inn (meldte du deg inn 4. februar, er neste trekk 4.mars).

Når bindingstiden er over løper avtalen til kjøper sier den opp. 

Medlemmet er selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse om automatisk trekk av månedlig medlemsavgift til Somatics Akademiet. Medlemmet må til enhver tid påse at angitt beløpsgrense dekker fakturabeløpet, samt påse at betaling utføres innen forfall. Medlemmet må kontakte Somatics Akademiet dersom betalingsgrunnlag ikke er mottatt.

Dersom medlemmet ikke betaler innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, vil systemet prøve 2 ganger til før medlemskapet kanselleres og tilgangen til medlemskapet og innholdet fjernes. 

Endringer av medlemsskapspris

Medlemmet har prisgaranti for sin månedlige medlemsavgift under bindingstiden. Ved en eventuell endring av medlemsavgiften, kan Somatics Akademiet først gjøre dette gjeldende etter utgangen av bindingstiden, med mindre medlemmet selv ønsker å foreta endringer i eksisterende medlemskap.

For de tilfeller hvor Medlemmet innehar en særskilt rabattordning med Somatics Akademiet, og rabattordningen opphører på et tidspunkt hvor medlemmet fortsatt er underlagt binding, har Somatics Akademiet ensidig rett til å oppjustere den månedlige medlemsavgiften til listepris.

Medlemmet skal ikke betale månedlig medlemsavgift dersom:

 • Medlemskapet er fryst
 • Somatics Akademiet har sagt opp medlemsavtalen med umiddelbar virkning

Om årlig medlemskap

Ved årlig medlemskap gjelder kjøpet for ett helt år fra dato til dato. Medlemskapet fornyes automatisk mot slutten av året til samme investering. Du kan velge å si opp medlemskapet før neste årlige trekk, og da ikke belastes for neste år.

Ved avslutning av månedlig og årlig medlemskap forsvinner også tilgang til innholdet i medlemsportalen og Facebook-gruppa.

Regler ved tilbud/kampanjer

Medlemmet kjøper tilgang til medlemsportalen på nett. Ved tilbud gjelder kun ett tilbud om gangen. Tilbud kan ikke kombineres.


Oppsigelse

Om du har et månedlig medlemskap uten binding, kan du når som helst si opp medlemskapet inne i medlemsportalen under profil og innstillinger, eller ved å sende en e-post til [email protected].

Medlemskapet løper fra dato til dato og vil da være gjeldende frem til den kommende datoen. Kjøpte du medlemskapet den 7.april, og sier opp 8. april, løper medlemskapet til 8.juni.

Etter det mister du tilgang til medlemsportalen og alt innholdet du har fått i forbindelse med medlemskapet, og du fjernes fra Facebook-gruppa. Dette gjelder også ved årlig medlemskap.

Har du f.eks 10 måneders binding på ditt medlemskap, så er det ikke mulig å si det opp før det har gått 10 måneder. Ved brudd på Somatics Akademiets/Smertefri Med Somatics Metoden medlemsbetingelser eller annet mislighold, forbeholder Somatics Akademiet/Smertefri Med Somatics Metoden seg retten til å si opp medlemskapet med øyeblikkelig virkning.

Ved endring i vilkår som krever aktiv aksept, og der medlem ikke ønsker å gi fornyet aksept, forbeholder Somatics Akademiet seg retten til å si opp avtalen med 3 måneders varsel. Dette gjelder også dersom Somatics Akademiet beslutter å avvikle medlemskonseptet.

Ved kjøp av årlig medlemskap har du 14 dagers angrerett på kjøpet. Etter de 14 dagene har du ikke mulighet til å angre kjøpet.


Sikkerhet

Smertefri Med Somatics Metoden medlemskap er personlig, og det er ditt ansvar å påse at andre ikke får tilgang til din brukerkonto gjennom hensiktsmessig passordbeskyttelse. Du må ikke dele ditt passord eller innloggingsdetaljer med andre. Hvis du har mistanke om uberettiget bruk av ditt medlemskap, må du ta kontakt med [email protected].


Reklamasjon/angrerett

Ved avtaler om abonnement på digitale tjenester der det betales løpende abonnements avgift, har forbrukeren angrerett de første 14 dagene fra kjøpstidspunktet.

Dersom forbrukeren benytter seg av angreretten vil han/hun kun være forpliktet til å betale et beløp som står i forhold til det som er levert frem til det tidspunktet forbrukeren gir melding om bruk av angreretten, jf. § 26. Dersom tjenesten ikke er påbegynt har forbrukeren krav på å få refundert hele beløpet han/hun har betalt.

Månedlig abonnement kan sies opp fortløpende og går fra måned til måned. På bindingstid eller årlig abonnement er det 14 dagers angrerett.

Det er ingen lovbestemt reklamasjonsrett for digitale tjenester.

Endring av medlemsvilkår

De til enhver tid gjeldende avtalevilkår vil være tilgjengelig på www.somaticsakademiet.no

Somatics Akademiet kan endre medlemsbetingelsene.

Slike endringer vil bli kommunisert inne i medlemsportalen og eventuelt på e-post.

Hvor lang tid det vil ta før varslede endringer trer i kraft, vil bli fastsatt av Somatics Akademiet etter en vurdering av hvor vesentlig endringen er og hvilke konsekvenser den har for medlemmene.

Skulle en endring være av en slik karakter at du ikke lenger ønsker å være medlem, kan du melde deg ut med øyeblikkelig virkning.


Kontakt

Somatics Akademiet
Sol A. Halvordatter
[email protected]
93478198